Dodurga-İncek Planın'da Gündemi Değiştirecek Karar...

Basından Haberler
7.07.2020
PAYLAŞ

Dodurga, Alacaatlı ve İncek Mahalleleri arazisinde geçtiğimiz aylarda tescili yapılan 1.75 ve 2.00 emsalli imar planının tekrar eski haline döndürülmesi için verilen önerge ABB İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 14/02/2018 tarihinde görüşüldü. Özetle fiziki plan korunmak sureti ile emsallerin eski haline (0.30 ve 0.50) dönüştürülmesi komisyon tarafından uygun görüldü ve önerge belediye meclisine sevk edildi.