Faizsiz Konut Sisteminde Suistimal Affedilmeyecek! 18 Yıl Hapis Cezası

Faizsiz konut sistemi yenilendi. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemede firmaların bundan sonraki süreçte uymaları gereken tüm kurallar yer aldı. Bu kapsamda vatandaşı suistimal edenlere hapis cezası verilecek.
Basından Haberler
9.03.2021
PAYLAŞ

Faizsiz konut sistemine ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu. Üzerinde uzun süredir çalışılan düzenleme firmaların sağlamaları gereken koşulların yanında uymaları gereken şartları da kapsıyor. Vatandaşların mağdur olmamaları adına düzenlemede önemli maddeler bulunuyor.


FAİZSİZ KONUT SİSTEMİ SİL BAŞTAN

Bundan sonraki dönemde yeni düzenleme ile birlikte faizsiz araç ve konut satış sistemine güvenin artması bekleniyor. Güven artışının ise satışlara yansıyacağı düşünülüyor. Bu alanda faaliyet gösterecek olan şirketler düzenleme kapsamında tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacaklar. Şirketler sadece yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecekler.

Müşterilere sağlanan en önemli haklardan birisi de cayma hakkı olacak. Sözleşme imzalayan müşteri hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içinde sözleşmeyi feshedebilecek. Vatandaşların mağdur olmamaları için ise şirketler kendi operasyonel hesaplarından fon havuzu oluşturacaklar. Fonda tutulan paralar sadece amacı dahilinde kullanabilecek ve bu paralar haczedilemeyecek.


2 YILDAN 18 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Faizsiz konut sektörüne ilişkin bir diğer önemli düzenlemeler ise cezalarda oldu. Bundan sonraki dönemde şirketler faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecekler. İzinsiz faaliyette bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklar.


Ayrıca şirket kapsamında kendisine devredilmiş parayı zimmetine geçiren şirket yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer mensuplarına, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde ise ceza süreci 12 yıldan 18 yıla kadar çıkabilecek.


Kaynak: emlak365