YÖNETMELİKLER
YENİ
Dükkan satışlarında yeni dönem başlıyor!
25.02.2021
Faizsiz konut edindirme sistemi genişletiyor. Yeni yapılacak düzenleme ile yasa kapsamına dükkan ve iş yeri satışı da dahil olacak.
Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar değiştirildi
Tarımsal araziler için isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50'den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile yapılacak. Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için 3 yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de katılımıyla DSİ veya proje idaresince kararlaştırılacak ve tutanak altına alınacak.
Kamu İhalelerine Flaş Düzenleme
26.01.2021
Yapım işleri ihaleleri, mal ve hizmet alımları ihaleleri ile ihale uygulamalarına dair önemli düzenlemeler yapıldı.
2021 planlı alanlar imar yönetmeliği düzenlemesi yapıldı
25.01.2021
Bakanlıkça hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yapılan değişiklik, 23 Ocak 2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İmar Kanunu'nda yeni düzenleme!
22.01.2021
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile İmar Kanunu'nda düzenlemeler yapılması amaçlanıyor.
Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
23.12.2020
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilecek sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere doğrudan hibe ve iş yeri kira desteği sağlanacak.

Toplam : 10 adet