YÖNETMELİKLER
Tarihi sit alanlarının koruma koşulları belirlendi
30.03.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emlak beyan değeri artık online alınabilecek
17.03.2021
Emlak beyan değerini almak için kurumlara giderek, sıraya girip bekleyerek, koronavirüs salgını ortamında kapalı mekanlarda bulunarak işlem yapmak zorluğu ortadan kalktı.
İşyeri kira gelirinde vergi hesabı değişti
İşyeri kira geliri elde edenlerde bu yıl vergi hesabı değişti. Bu yıl stopajdan daha az hesaplanan vergisi çıkan mülk sahiplerine "vergi iadesi" yine yapılacak. Ancak stopaj oranının düşmesi nedeniyle, geçmiş yıllarda iade almış birçok mülk sahibi bu yıl "vergi iadesi" alamayacak, vergi ödeyecek.
Ev alacaklar dikkat! Faizsiz konut düzenlemesinde 12 madde kabul edildi!
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde bulunan 12 madde, TBMM Genel Kurulunda onaylandı. İşte onaylanan o maddeler...
Dükkan satışlarında yeni dönem başlıyor!
25.02.2021
Faizsiz konut edindirme sistemi genişletiyor. Yeni yapılacak düzenleme ile yasa kapsamına dükkan ve iş yeri satışı da dahil olacak.
Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar değiştirildi
Tarımsal araziler için isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50'den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile yapılacak. Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için 3 yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de katılımıyla DSİ veya proje idaresince kararlaştırılacak ve tutanak altına alınacak.

Toplam : 14 adet